ده نکته برای حکاکی و برش لیزری قسمت دوم

در این مقاله قصد داریم نکات عمومی که شما می توانید در حکاکی و برش با دستگاه حکاکی و برش لیزری خود از آن ها استفاده کنید را توضیح دهیم. توجه داشته باشید برای بعضی از این نکات لازم است که تفاوت بین فایل های وکتور و بیت مپ را بدانید.

ده نکته برای حکاکی و برش لیزری قسمت اول

در این مقاله قصد داریم نکات عمومی که شما می توانید در حکاکی و برش با دستگاه حکاکی و برش لیزری خود از آن ها استفاده کنید را توضیح دهیم. توجه داشته باشید برای بعضی از این نکات لازم است که تفاوت بین فایل های وکتور و بیت مپ را بدانید.

Loading...